10-09-2017

  Het is de realiteit van alledag dat overal waar mensen in relatie tot elkaar staan, er een kans bestaat op conflictvorming. Dat is menselijk en hoeft beslist geen drama te zijn. Het wordt pas serieus wanneer er geen blijvende oplossing kan worden bereikt. Dat kan uitmonden in duur en langdurig juridisch getouwtrek of het voorgoed opgeven van wat eens een succesvolle relatie was. Mediation is dan een goed alternatief maar ook daarin kunnen verdere nuances worden aangebracht. Een daarvan is mediation vanuit een holistisch perspectief.  Holistisch denken gaat uit van de realiteit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, zowel in ruimte als in tijd. Er wordt gekeken naar meerdere aspecten die doorgaans niet ter sprake komen. Wilt U meer hierover weten, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.  

 

  

realisatie solide