05-01-2018

Is het niet vreemd dat we wel regelmatig ons lichaam en brein trainen maar niet ons gevoel? Terwijl intuitie een belangrijkere bron van kennis en waarheid bevat dan ons denkvermogen, zo stelt onze meest bekende filosoof Spinoza. Maar ook de volgens vele deskundigen grootste filosoof aller tijden, Socrates, raadpleegde dagelijks zijn intuitieve "daimon" (niet te verwarren met demon!). Intuitie is een andere bron van kennis die we sinds de Verlichting  en Descartes "ik denk dus ik besta", zijn kwijtgeraakt.

Leer opnieuw je intuitie te ontdekken en verfijnen en daardoor betere beslissingen te nemen. Vooral in de hectische zakenwereld komt dat van pas want één verkeerd besluit kan soms grote (financiele) gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het aannemen van, achteraf bekeken, ongeschikt personeel. Neem kontakt met ons op en wij sturen u dan geheel vrijblijvend alle informatie toe over de workshop Leer Je Intuitie Versterken. Wat zegt uw intuitief gevoel?  

realisatie solide